unnamed.jpg

Europeiske Minoriteter Online 

(Eminol)

      Europeiske minoriteter online  (Eminol)

en frivillig organisasjon som formidler infor-masjon til etniske minoritetsgrupper, spesielt minoritetsungdom i Norge, og derigjennom bidrar til raskere integrering, bedre helse, le-vekår og livskvalitet hos målgruppen. Vi job-ber for et likestilt og flerkulturelt samfunn med respekt for mangfoldet. Eminol ønsker å nå dette gjennom informasjonsformidling, opplæring og kunnskapsøkning blant per-soner med etnisk minoritetsbakgrunn gene-relt, og unge og kvinner spesielt.

Eminol er registrert i Frivillighetsregisteret.

IMG_7607.jpeg
DSCN6790.JPG
IMG_9335.jpeg
IMG_9329.jpeg

Ta kontakt med oss

EMINOL 

EUROPEISKE MINORITETER ONLINE

Storgata 39 , 0182 Oslo, Norge

+47 94174063

IMG_9151 2.jpeg
  • Blanca Facebook Icono

©2020 by EMINOL, Europeiske Minoriteter Online. Proudly created with Wix.com