unnamed.jpg

Europeiske Minoriteter Online 

(Eminol)

      Europeiske minoriteter online  (Eminol) en frivillig organisasjon som formidler infomasjon til etniske mi-noritetsgrupper, spesielt minoritet-sungdom i Norge, og derigjennom bidrar til raskere integrering, bedre helse, levekår og livskvalitet hos målgruppen. Vi jobber for et likestilt og flerkulturelt samfunn med res-pekt for mangfoldet. Eminol ønsker å nå dette gjennom informasjons-formidling, opplæring og kunnskap-søkning blant personer med etnisk minoritetsbakgrunn generelt, og unge og kvinner spesielt.

Eminol er registrert i Frivillighetsregisteret.