top of page

NORGE STENGER GRENSER TIL FØLGENDE GRUPPER

Coronavirus-Enfermedades_infecciosas-Inf

NORGE STENGER GRENSER TIL FØLGENDE GRUPPER

 

Følgende grupper har ikke lenger innreise tilgang til Norge:

  • Utlendinger bosatt i EØS området og borgere av EØS området som er bosatt i tredjestater.

  • Familiemedlemmer som ikke er direkte slektninger, både for innbyggere i EØS området og for andre. Dette betyr at besteforeldre, voksne barn, foreldre til voksne barn og kjærester ikke lenger kan komme på reise besøk.

  • Utlendinger fra land utenfor EØS området som får oppholdstillatelse i forbindelse med arbeid eller studier, inkludert sesongarbeid, og som studenter.

  • Utlendinger som skal jobbe med film- eller serieproduksjon eller som forsker som er unntatt kravet om oppholdstillatelse. Unntak for noen grupper.

 

• Utlendinger bosatt i Norge

• Utlendinger som vil tilbringe tid med sine barn

• Nære slektninger til personer bosatt i Norge, det vil si ektefelle /

  registrert partner / partner, mindreårige barn eller stebarn, foreldre

  eller steforeldre til mindreårige barn eller stebarn

• Utlendinger i transitt på en flyplass i Norge

• Sjømenn og luftfartspersonell

• Utlendinger som transporterer gods og passasjerer

• Helsearbeidere fra Sverige og Finland som jobber i den norske helse- og helsetjenesten

• Utlendinger som arbeider i kritiske sosiale funksjoner:

• Kriseledelse

• Forsvar

• Lov og orden

• Helse, inkludert apotek og renhold.

• Redningstjeneste

• Digital sikkerhet i sivil sektor

• Natur og miljø

• Forsyningssikkerhet

• Vann og avløp

• Finansielle tjenester

• Kraftforsyning

• Elektronisk kommunikasjon

• Transport

• Satellittbaserte tjenester

Ta kontakt med oss

EMINOL 

EUROPEISKE MINORITETER ONLINE

Storgata 39 , 0182 Oslo, Norge

+47 94174063

IMG_9151 2.jpeg
bottom of page