top of page

Arbeidsmarkedsorientering for EØS arbeidsinnvandrere og andre innvandrere grupper

Oppdatert: 16. jun. 2021

Prosjektet organiserer hver to uke arbeidsmarked-sorientering sesjoner, hvor samles deltakere og gis informasjon om norske arbeidsmarkedet, norske regler, osv. Prosjektet gir også praktisk informasjon, veiledning og orientering gjennom personlig rådgiving eller digital/telefon rådgivning.

Målgruppe er EØS arbeidsinnvandrere og andre utsatte innvandrere grupper i Oslo.


Vi setter sterkt fokus på EØS arbeidsinnvandrere med noe botid i Norge. De ankommer til Norge dårlig forbe-redt i forhold til riktig kvalifikasjoner, med liten forkunn-skap om landet og usikre jobbutsikter. Andre har de rette kvalifikasjonene, men mangler informasjon som kan sette dem i stand til å hjelpe seg selv. Begge grupper har be-hov for informasjon og realitetsorientering.24 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


IMG_9151 2.jpeg
bottom of page