top of page

Etter at koronautbruddet oppstå omorganiserte EMINOLraskt sin norske språktrening til digital språk

Oppdatert: 16. jun. 2021

Av Erlinda Munoz


Fra januar 2020 hadde EMINOL, Europeiske Minoriteter Online et tilbud om A1, A2 og B1 intensiv muntlig norsk språktrening, da kom Covid 19 epidemi i mars, reagerte Eminol rask til å omorganisere sine tilbudet til digital, fra siste ukene i mars kunne Eminol tilby A1, A2 og B1 kursene i form av digital språktrening. Opplegget intensiv muntlig norsk språktrening, som Eminol begynte å tilby fra 2010, er rettet hovedsakelig til personer som har ikke rett til gratis norskopplæring: personer som har mistet sine rettigheter til gratis norsk opplæring, arbeidsinn-vandrere og hjemmeværende kvinner.

EMINOL språk opplegg basere seg på intensiv norsk muntlig språktrening, det betyr at det jobbes for at folk skal lære seg språket, i form av muntlig kommunikasjon, så fort som mulig. Treningsgruppene jobber hoved-sakelig for å trene muntlig norsk. Det har hjulpet at deltakere kunne utviklet sine språkferdigheter raske. Denne utvikling har hjulpet til at de føler seg sikrere i sosiale sammenhenger og til videre læring av språket. Denne effektive, direkte og matnyttige tilnærmingen er noe som deltakere setter pris på. De har sett at norsk språket er ikke vanskelig. Denne følelsen av mestring om å kunne klare seg selv har hjulpet deltakere for å forkorte språklæringsprosessen og for å kunne gå raskere over til utdanning, praksis, en bedre, mer relevant jobb osv.


Når korona utbruddet kom, reagerte EMINOL raskt til å tilpasse seg til den nye krisesituasjon. De omorganiserte kursene i form av digital språktrening, men både språkbarrieren og ulikt nivå på kjennskap til digitale hjelpemidler var en utfordring. Eminol fant med en gang

frivillige som opplærte og veiledet folk til å laste Skype fra nettet og til å koble seg mot kursene. Deretter alle deltakerne kunne bruke Skype. I siste uke i mars begynte A1, A2 og B1 digital språktrening to ganger i uke, to timer hver gang. Tilbudet er veldig populær nå og vente liste er lang.


Tilbudet har sørget for en styrking av språklige ferdigheter, digitale ferdigheter og bestandig

informasjon om utvikling av Covid 19 hos deltakere. Digital opplegget har viset seg mer effektivt til å utvikle muntlig norsk språk ferdigheter enn vanlig kurs i klasserommet.

Men ikke være den, lærerne har blitt overrasket over hvor godt denne arbeidsmetoden fungerer digitalt. Når dette gjøres digitalt, er det veldig lett å kun fokusere på uttalen og høre hva som er deltakerens utfordringer. På skjermen til lærer er det kun tekst, og hun hører stem-men til deltakeren som leser, men ser ikke denne. Til sammenligning med undervisning i et klasserom, er det ingen forstyrrende synsinntrykk eller små prating i gruppen, alt kan konsentreres om deltakerens uttale av den aktuelle teksten.

Dersom deltakerne sitter uforstyrret hjemme, vil det samme gjelde for dem, og det vil

sannsynligvis være lettere å fokusere på uttalen også for deltakerne. Det er og mulig at det oppleves mindre stressende å bli korrigert og prøve seg på lyder som er vanskelige, når ingen ser deg.

Av og til har noen deltakere dårlig lyd, og det kan være en utfordring med den digitale undervisningen, men utover det, opplever lærerne at denne metoden fungerer bedre digitalt enn i et klasserom.


(Opplegget har utviklet seg med støttet av Oslo kommune og i tett kontakt med samarbeidspartner NAV, Jobbsjansen Nordre Aker og andre rundt i Oslo i de siste årene)

8 visninger0 kommentarer

Comments


IMG_9151 2.jpeg
bottom of page