top of page
unnamed.jpg

Europeiske Minoriteter Online 

(Eminol)

      Europeiske minoriteter online  (Eminol) en frivillig organisasjon som formidler infomasjon til etniske mi-noritetsgrupper, spesielt minoritet-sungdom i Norge, og derigjennom bidrar til raskere integrering, bedre helse, levekår og livskvalitet hos målgruppen.

 

Vi jobber for et likestilt og flerkulturelt samfunn med res-pekt for mangfoldet.

 

Eminol ønsker å nå dette gjennom informasjons-formidling, opplæring og kunnskap-søkning blant personer med etnisk minoritetsbakgrunn generelt, og unge og kvinner spesielt.

Eminol er registrert i Frivillighetsregisteret.

IMG_7607.jpeg
DSCN6790.JPG
IMG_9335.jpeg
IMG_9329.jpeg

SEMINARREKKE OM
KVINNERS RETTIGHETER
OG LIKESTILLING

GRATIS NORSKKURS

ARBEIDSMARKEDS
 ORIENTERING TIL INNVANDRERKVINNER

STØTTE TIL ARBEIDSLEDIG

Ta kontakt med oss

EMINOL 

EUROPEISKE MINORITETER ONLINE

Storgata 39 , 0182 Oslo, Norge

+47 94174063

IMG_9151 2.jpeg
bottom of page