top of page

DEN NORSKE REGJERINGEN BEORDRET Å STENGE GRENSENE

Document.jpg

DEN NORSKE REGJERINGEN BEORDRET Å STENGE GRENSENE

      Den norske regjeringen beordret å stenge grensene for mennesker som ikke har opphold i Norge. Dette betyr at mange EØS-arbeidere ikke vil kunne komme inn i landet. Tiltakene trer i kraft fredag 29. januar ved midnatt.

   Samtidig er viktig personell, transportarbeidere, helsepersonell og personer som må være sammen med barna unntatt fra dette tiltaket. Tiltaket vil bli vurdert på nytt innen 15 dager Helsedirek-toratet skrev onsdag at innreise bare skal gis til personer som kan dokumentere at turen har et uunnværlig og nødvendig formål, og at den ikke kan utsettes.

Nødvendig

 

      Statsministeren begrunnet at de nye tiltakene er nødvendig fordi det har viset seg at de nye Covid 19-mutasjonene er betydelig mer smittsomme enn de som var kjent før jul.

Ta kontakt med oss

EMINOL 

EUROPEISKE MINORITETER ONLINE

Storgata 39 , 0182 Oslo, Norge

+47 94174063

IMG_9151 2.jpeg
bottom of page