top of page

«Arbeid mot undertrykkelse og trakassering av kvinner med innvandrere bakgrunn»

Oppdatert: 16. jun. 2021

Prosjektet utfører en bevisstgjøringsprosess rettet mot minoritetsspråklige kvinner, for at de kan kjenne godt sine menneskerettigheter og for deretter kan de bruke dette selv som et forebyggende verktøy mot undertrykkelse, trakassering og diskriminering i ulike sosiale sammenhenger: familie, arbeid og samfunnet.


Prosjektets sentrale aktivitet er organisering av motivasjon seminarrekker. Disse utføres for det første på lokalt nivå for å forsterke deltakelse av kvinner i lokale kvinner organisasjoner, spesielt de som organisere seg på tvers av kultur, språk, religion eller nasjonalitet, for det andre med innvandrerkvinner organisasjoner generell og for det tredje med enkelte kvinner som er sosial eller trygde klienter, deltakere på programmer i regi av NAVs og Oslo kommune kursleverandører (Hero kompetanse, Oslo Voksenopplæring).

Hver seminarrekke består av fire sesjoner, to-tre timer hvert, med ulike temaer og innledere


13 visninger0 kommentarer

Comments


IMG_9151 2.jpeg
bottom of page