top of page

Unntak fra karantenen på hotell

Oppdatert: 16. jun. 2021

Regjeringen har foreslått unntak fra karantenen på hotell, for de som kan dokumentere en adresse, sa justis og beredskapsminister Monica Mæland onsdag 9.desember.

De som kan dokumentere at de har et leid hus i Norge, eller at de har tilstrekkelige boliger å bo i, vil kunne unngå karantene på et hotell. Dette vil gjelde hvis folk kan vise at boligene følger karanteneregler

- at boligen har stue, matservering og bad og at de kan unngå nær kontakt med andre mennesker. Personer som ikke har fast bosted i Norge, men som ønsker å bli i landet, vil fortsatt måtte karantene i 10 dager. Mennesker fra samme familie, som reiser sammen til Norge, kan ta karantenen i samme bo adresse. De nye reglene vil gjelde etter helgen.

- Innkommende personer må dokumentere at de vil følge karantenereglene.

- Alle som kommer inn i Norge må registrere blant annet navnet eller informasjonen til kontaktpersonen, arbeidsgiveren etc. og adressen til bostedet der de må forbli i karantene.

-Alle som ønsker å komme inn i Norge, må registrere sin personlige informasjon i en infeksjonskontrolldatabase opprettet av regjeringen. Hovedregelen er at alle, inkludert norske statsborgere, må registrere seg i dette systemet, sa justisminister Monica Mæland.

- Det vil være veldig viktig for helsesektoren

når det gjelder smittevern og smitteoppsporing, men også for Politiet og Arbeidstilsynet.

7 visninger0 kommentarer

Comments


IMG_9151 2.jpeg
bottom of page