top of page
eminol.png

AKTIVITETER

  • Seminarer om kvinners rettigheter og likestilling

  • Hvordan kan du få jobb i Norge

  • Å styrke kvinneforeninger

  • Friluft og kulturelt aktiviteter til barn og unge

  • Informasjon på mange språk

INTEGRERING
  • Å jobbe for raskere integrering, bedre helse og livskvalitet.

  • Mot diskriminering, undertykkelse og trakassering av kvinner

  • Mot vold i nære relasjoner og negativ sosial kontroll

OM OSS

Vi er en frivillig organisasjon som formidler informasjon og utformer integreringstiltak rettet mot minoritetsgrupper, spesielt minoritetsungdom, kvinner og innvandrere i Norge, og der igjennom bidrar til raskere integrering, bedre helse, levekår og livskvalitet.
IMG_7607.jpeg
DSCN6790.JPG
IMG_9335.jpeg
Los niños que juegan esfuerzo supremo

SEMINARREKKE OM
KVINNERS RETTIGHETER
OG LIKESTILLING

    GRATIS NORSK 
      SPRÅKTRENING,     SPRÅKKAFE

HVORDAN KAN DU
FÅ JOBB I NORGE

FRILUFT OG KULTURELT
AKTIVITETER
TIL BARNA OG UNGE

Nettbanner 2dopng.png
Nettbanner 3ro.png
folleto articulos nro 1.jpg
123.png

Ta kontakt med oss
EMINOL 
EUROPEISKE MINORITETER ONLINE

Storgata 39 , 0182 Oslo, Norge

+47 94174063

IMG_9151 2.jpeg
bottom of page