top of page
eminol.png

Aktiviteter

Samarbeid for sosial  integrasjon
  • Mot et likestilt Samfunn Jobber for raskere integrering, bedre helse og livskvalitet.

  • Seminarrekke om  kvinners rettigheter og likestilling

  • Arbeidsmarkeds orientering til innvandrerkvinner

  • Støtte til arbeidsledig

OM OSS

Vi er en frivillig organisasjon som formidler informasjon og utformer integreringstiltak rettet mot minoritetsgrupper, spesielt minoritetsungdom, kvinner og innvandrere i Norge, og der igjennom bidrar til raskere integrering, bedre helse, levekår og livskvalitet.
IMG_7607.jpeg
DSCN6790.JPG
IMG_9335.jpeg
Los niños que juegan esfuerzo supremo

SEMINARREKKE OM
KVINNERS RETTIGHETER
OG LIKESTILLING

GRATIS NORSKKURS

ARBEIDSMARKEDS ORIENTERING
TIL INNVANDRERKVINNER

GRATIS TUR TIL BARNA OG UNGDOMER

Nettbanner 2dopng.png
Nettbanner 3ro.png
folleto articulos nro 1.jpg
123.png

Ta kontakt med oss
EMINOL 
EUROPEISKE MINORITETER ONLINE

Storgata 39 , 0182 Oslo, Norge

+47 94174063

IMG_9151 2.jpeg
bottom of page